Tin tức

Chúc mừng Sinh nhật 5 năm Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Chúc mừng Sinh nhật 5 năm Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Jun 2019
Chúc mừng Sinh nhật 5 năm Khách sạn Sanouva Đà Nẵng
Hưởng ứng Giờ Trái đất 2019

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2019

Mar 2019
Giờ Trái Đất, ngày 30 tháng 3 năm 2019, dù bạn ở đâu trên Trái Đất...
Chúc mừng Sinh nhật 4 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Chúc mừng Sinh nhật 4 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Jun 2018
Sinh nhật lần thứ 4 Khách sạn Sanouva Đà Nẵng
Chúc mừng Sinh nhật 3 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Chúc mừng Sinh nhật 3 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Jun 2017
Sinh nhật lần thứ 3 Khách sạn Sanouva Đà Nẵng
Festival pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Festival pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Apr 2017
Festival pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) được kéo dài thành hai tháng (bắt đầu từ 30/4/2017 đến hết 24/06/2017)...