Hưởng ứng Giờ Trái đất 2019

Đồng hành tích cực cùng Giờ Trái Đất 2019, Khách sạn Sanouva  Đà Nẵng sẽ tắt giảm các thiết bị dùng điện không cần thiết trong khung giờ từ 20h30’ đến 21h30’ thứ Bảy, 30/3/2019.

Đây là là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu.

Xem thêm: www.earthhour.org

earth_hour_design