Tin tức

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2017

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2017

Mar 2017
Giờ Trái Đất là sự kiện Xã hội có ý nghĩa sâu sắc và tác động lớn đến việc nâng cao ý thức của cộng đồng...
Ngày Quốc tế Phụ Nữ

Ngày Quốc tế Phụ Nữ

Mar 2017

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, Khách sạn Sanouva Đà Nẵng xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các bạn nữ.

Chúc mừng Sinh nhật 2 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Chúc mừng Sinh nhật 2 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Jun 2016
Chúc mừng Sinh nhật 2 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng
Chúc mừng Sinh nhật 1 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Chúc mừng Sinh nhật 1 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng

Jun 2015
Chúc mừng Sinh nhật 1 tuổi Khách sạn Sanouva Đà Nẵng