Hưởng ứng Giờ Trái đất 2017

Giờ Trái Đất là sự kiện Xã hội có ý nghĩa sâu sắc và tác động lớn đến việc nâng cao ý thức của cộng đồng về TKNL (Tiết Kiệm Năng Lượng), bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng hãy thực hiện một hành động đơn giản là tắt đèn và các thiết bị Điện không cần thiết trong Giờ Trái Đất.

Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến hiệu quả to lớn, mỗi người góp một hành động hữu ích sẽ tạo nên một hành tinh xanh.

Để hòa chung không khí của Giờ Trái Đất 2017, Khách sạn Sanouva sẽ tắt bớt đèn và các thiết bị Điện không cần thiết từ 20h30 - 21h30 ngày 25/3. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến hiệu quả to lớn, mỗi người góp một hành động hữu ích sẽ tạo nên một hành tinh Xanh.

Xem thêm: www.earthhour.org

post_earth_hour_2017